Skip to main content

Electronic Business One Stop Shop (e-BOSS)

MAHALAGANG ANUNSYO: Simula January 4 hanggang 20, 2023, maari na po tayong mag-register ng new businesses at mag-renew ng businesses dito sa ating munisipyo sa pamamagitan ng mabilising pagproseso ng Electronic Business One Stop Shop (e-BOSS) na. Bukas po ang ating tanggapan mula 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Para sa karagdagang impormasyon, i-click ang mga sumusunod na larawan.
See you, Cabalen!
#Floridablanca2023
#abeabekingpanyulung
Official Website of Municipality of Floridablanca, Province of Pampanga